OK-Net is een Open Kunst Net voor publiek, kunstenaars en creatieve-media producenten. Videokunstenaars, multimediakunstenaars, filmmakers, geluidskunstenaars enzovoorts zijn hiermee in staat om interactieve applicaties met zowel live als on-demand content te ontwikkelen. Kunstenaars en mediaproducenten gebruiken dit platform als ontwikkel- en distributiekanaal waardoor nieuwe toepassingen worden ontwikkeld. Deelname staat open voor kunstenaars die willen experimenteren met (breedband-) internet en nieuwe media. Deelname zal echter ook openstaan voor het publiek, dat eigen materiaal live zal kunnen aanbieden, om te delen met eenieder zij wensen.
Vanwege de aard van het platform zal het in constante ontwikkeling zijn.